Christian Thomassen

Christian Thomassen

Kontakt

Telefon

33 38 90 00

Image

Christian Thomassen

Arbejder ikke længere i DA

Christian Thomassen arbejder med DA’s interessevaretagelse i EU. Christian sidder med EU-stof, der vedrører arbejdsvilkår, uddannelse og arbejdskraftens fri bevægelighed. Christian repræsenterer DA i en række sammenhænge i EU, hvor arbejdsgivere og fagbevægelse arbejder på at finde fælles løsninger på europæiske arbejdsmarkedspolitiske udfordringer.

Christian er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Han har tidligere arbejdet med interessevaretagelse i store danske erhvervsorganisationer og kommunikationsbureauer. Derudover har Christian arbejdet på Christiansborg.

”Jeg inspireres af det stærke faglige og sociale fællesskab i DA, hvor jeg flytter mig og udvikler min faglighed hver dag. Jeg mener, at det er vigtigt, at DA er repræsenteret i den europæiske diskussion, da beslutningerne i Bruxelles har direkte betydning for det danske arbejdsmarked. Her er det afgørende, at danske interesser sikres således at EU forsat skaber vækst og velstand i Danmark”.

 

EU og forhandling