Emil Bundgaard Nielsen

Emil Bundgaard Nielsen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 29


Image

Emil Bundgaard Nielsen

Praktikant

Emil B. Nielsen er tilknyttet BAK-afdelingen i et fire måneder langt praktikforløb, som løber frem til ultimo december. Gennem praktikforløbet vil Emil komme i berøring med DA’s interessevaretagelse og bistå diverse opgaver.

Til dagligt studerer Emil B. Nielsen. Målet er en kandidat i Politik og Administration på Aalborg Universitet, hvor han læser en specialisering i Ledelse og Forvaltning.

Ved siden af sit praktikophold hos DA, arbejder han som studentermedhjælper for Sekretariatet for Psykologi på Aalborg Universitet.

”Jeg har valgt at tage min praktik hos DA, idet DA tilbød mig en unik mulighed for at få indsigt i DA’s virke og understøtte bestræbelserne på at gøre det så favorabelt og attraktivt at drive virksomhed i Danmark – som er fundamentalt for landets fortsatte vækst og velstand”.

Beskæftigelse og arbejdskraft