Frank Skytte

Frank Skytte

Kontakt

Telefon

33 38 90 00

Image

Frank Skytte

Arbejder ikke længere i DA

Frank Skytte arbejder i området Facility Service og har ansvar løsning af alle forfaldende opgaver inden for facilitys ansvarsområde. Frank har ansvar for specifikke daglige-, ugentlige-, og månedlige drifts-og vedligeholdelsesopgaver, herunder vedligeholdelse af udenoms arealer, forbrugsaflæsning af el og vand m.m.

Frank har opgaver i forbindelse med drift, forsyning og service i DA's ejendomme, herunder også i forhold til DA's lejere og leverandører. Derudover arbejder han med interne flytninger og ombygninger samt med kontakt og servicering af tilkaldte håndværkere.

Frank er uddannet som typografisk trykker, som var hans levevej indtil for 9 år siden.

"DA er en god arbejdsplads med meget ordnede forhold, hvor der er mange spændende opgaver at tage fat på, især når man har lyst til det."

Facility Service