Jan Bendtsen

Jan Bendtsen

Kontakt

Telefon

33 38 90 00

Image

Jan Bendtsen

Arbejder ikke længere i DA

Jan Bendtsen er chef for forretningsenheden DA arbejdsmiljøuddannelse, der servicerer og leverer arbejdsmiljøkurser til arbejdsmarkedet samt for Facility Service, der drifter DA’s ejendomme i København og servicerer DA’s gæster og medarbejdere. Jan har det overordnede ledelsesansvar for enhederne herunder bl.a. ansvar for personale, økonomi og udvikling.

Jan er cand. mag. i samfundsvidenskab og historie og har tidligere arbejdet som gymnasielærer. Jan har beskæftiget sig med formidling og service i hele sit arbejdsliv.

”Jeg bliver motiveret af at arbejde i en organisation, hvor jeg på den ene side kan bidrage til at understøtte arbejdsmiljøudviklingen ude i virksomhederne gennem uddannelse og på den anden side kan bidrage til at levere gode fysiske rammer og god service for DA’s gæster, samarbejdspartnere og vores egne medarbejdere”.       

DA Arbejdsmiljøuddannelse