Lotte Hansen

Lotte Hansen

Kontakt

Telefon

33 38 92 21

Mobil

29 20 02 21


Image

Lotte Hansen

Administrativ koordinator

Lotte Hansen er ansat som administrativ koordinator i OK-Fonde, hvor hun beskæftiger sig med DA Feriegaranti. Her har Lotte ansvaret for den daglige administration af feriepengesager i forbindelse med. konkurs, herunder oprettelse af feriepengekrav, udbetaling af feriepenge og support på telefon og mail.

Lotte er uddannet kontorassistent, og har siden været beskæftiget på det private arbejdsmarked inden for administration og bogholderi.

For mig er DA en arbejdsplads, hvor det faglige niveau er højt og med en uformel omgangstone. Derudover er der et stort social fællesskab, bl.a. gennem vores personaleforeninger”.

OK-Fonde