Maja Kluger Dionigi

Maja Kluger Dionigi

Kontakt

Mobil

+45 29 20 03 57Image

Maja Kluger Dionigi

Chefkonsulent

Maja Kluger Dionigi arbejder med europæisk interessevaretagelse i DA’s EU-afdeling. Her fokuserer hun på EU-initiativer, der påvirker arbejdskraftens og tjenesteydelsers frie bevægelighed inden for EU samt tiltrækning af arbejdskraft fra tredjelande. Hun repræsenterer desuden DA i arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse under Erhvervsstyrelsen.  

Maja er ph.d. i Statskundskab fra London School of Economics and Political Science (LSE) med fokus på lobbyisme i Europa-Parlamentet. Hun har tidligere arbejdet som forsker ved Tænketanken Europa, Københavns Universitet, LSE, Centre for European Policy Studies (CEPS), Europa-Parlaments forskningsenhed (EPRS) og Dansk Institut for Internationale Studier samt været radiovært på Radio24syvs program ”Europa i Flammer” op til Europa-Parlamentsvalget i 2019.

EU og forhandling