Marie Seiferheld Larsen

Marie Seiferheld Larsen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 47


Image

Marie Seiferheld Larsen

HR-koordinator

Marie Seiferheld Larsen er ansat som HR-koordinator og beskæftiger sig med diverse opgaver i forbindelse med HR-årshjulet. Hun understøtter enhedens arbejdsprocesser, rekrutteringsopgaver og personaleadministration.

Marie har en baggrund som advokatsekretær og har bl.a. været ansat i Dansk Industri og Praktiserende Lægers Organisation.

”Det er meget motiverende at være i en organisation, der er med til at sætte den arbejdsgiverpolitiske retning for samfundet. Jeg oplever ligeledes DA som en inspirerende arbejdsplads med et højt fagligt niveau og en uformel omgangstone”.

HR