Nils C. Trampe

Nils C. Trampe

Kontakt

Telefon

33 38 92 94

Mobil

29 20 02 94


Image

Nils C. Trampe

Underdirektør

Nils Christian Trampe arbejder med DA’s interessevaretagelse i forhold til EU. Nils sidder med EU-stof, der vedrører arbejdsmiljø, information og høring, udstationering, arbejdsvilkår og administrative byrder. I den forbindelse samarbejder han tæt med DA’s europæiske paraplyorganisation i Bruxelles, BusinessEurope, og med vores europæiske søsterorganisationer. Nils repræsenterer DA i EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) og i forskellige fora under BusinessEurope.

Nils er uddannet cand.polit. fra Københavns universitet og har en grad fra Europa-Kollegiet i Brügge, Belgien.

”Jeg synes, det er spændende at medvirke til på den ene side at skabe fremskridt i det Europa, som Danmark og dansk erhvervsliv er helt afhængig af og samtidig være med til at sikre, at det velfungerende arbejdsmarked ,vi har i Danmark, kan rummes inden for EU’s beslutninger”.

 

EU og forhandling