Rasmus Enemark

Rasmus Enemark

Kontakt

Telefon

33 38 92 08

Mobil

29 20 02 08


Image

Rasmus Enemark

Chefkonsulent

Rasmus Enemark har voksen- og efteruddannelse som ansvarsområde og arbejder med politisk interessevaretagelse. Det indebærer arbejde med politikudvikling og dialog med DA’s medlemsorganisationer. Desuden omfatter det forhandlinger og kontakt til myndigheder, politiske beslutningstagere og andre interessenter. Rasmus repræsenterer DA i VEU-rådet og i VEU-rådets forretningsudvalg.

Rasmus er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Rasmus har tidligere arbejdet med politisk interessevaretagelse i forhold til uddannelses- arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik i Ingeniørforeningen og i Civiløkonomerne.

Jeg oplever DA som en inspirerende arbejdsplads med et højt fagligt niveau og rigtig gode kollegaer. Det er eksempelvis både spændende og udfordrende at være med til at skabe og implementere en trepartsaftale. Jeg sætter stor pris på den personlige kontakt, jeg har til DA’s medlemsorganisationer og andre interessenter”.

Integration og kvalifikationer