Lønudviklingen stadig højest i udlandet inden for fremstilling og handel

Statistik

Lønudviklingen stadig højest i udlandet inden for fremstilling og handel

Statistik-Nyt

DA’s Internationale LønStatistik for 3. kvartal 2018 viser, at lønudviklingen i udlandet fortsat er højere end i Danmark inden for fremstilling og handel. Forskellen er dog mindsket til 0,1 pct.-point i årets 3. kvartal, hvilket skyldes, at lønudviklingen i Danmark inden for fremstilling er tiltaget i forhold til 2. kvartal 2018. I bygge og anlæg stiger lønnen fortsat hurtigere i Danmark end i udlandet, mens forskellen mellem den udenlandske og danske lønudvikling er størst inden for handel.

I udlandet stiger lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 3. kvartal 2018 og aftager herved med 0,3 pct.-point i forhold til kvartalet forinden. I Danmark stiger lønnen 2,6 pct. i 3. kvartal 2018 inden for fremstilling, hvilket er 0,1 pct.-point mere end kvartalet før. Forskellen mellem den danske og udenlandske lønudvikling inden for fremstilling er herved reduceret til 0,1 pct.-point i 3. kvartal 2018, hvor den var 0,5 pct.-point kvartalet forinden.

Lønudviklingen i byggeriet fortsat højest i både Danmark og i udlandet

I 3. kvartal 2018 stiger de danske lønninger med 3,4 pct. inden for byggeriet, mens det stiger med 3,1 pct. i udlandet. Forskellen mellem den udenlandske og danske lønudvikling er herved tiltaget med 0,2 pct.-point sammenlignet med 2. kvartal 2018. Dette skyldes hovedsageligt, at den danske lønudvikling inden for byggeriet er tiltaget, mens den er aftaget i udlandet.

Forskellen mellem de danske og udenlandske lønninger er tiltaget mest inden for handel

Forskellen mellem den udenlandske og danske lønudvikling er størst inden for handel. I 3. kvartal stiger lønningerne med 2,9 pct. i udlandet, hvilket er 0,4 pct.-point mere end i Danmark. Sammenlignet med forrige kvartal er forskellen mellem de udenlandske og danske lønninger herved tiltaget med 0,3 pct.-point.

Brug for yderligere information

Hent tallene bag hovedresultaterne i regneark eller gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen International LønStatistik 3. kvartal 2018.

Kommende offentliggørelser

KonfliktStatistik 3. kvartal 2018 udkommer den 5. december 2018.

International Lønstatistik 4. kvartal 2018 udkommer den 4. marts 2019.

Læs mere om

FLERE INDLÆG OM STATISTIK