FraværsStatistik

Sygefravær stiger på DA-området

Statistik-Nyt

Lidt flere sygemeldinger fører til at sygefraværet på DA-området er steget fra 3,1 procent af den mulige arbejdstid i 2017 til 3,3 procent i 2018. En gennemsnitlig fuldtidsansat var sygemeldt i 7,3 dage i 2018 i forhold til 7,1 dage i 2017. Fravær på DA-området ligger på 4,6 procent af den mulige arbejdstid, når man udover sygefraværet også regner barsel, børns sygdom, arbejdsulykker eller andet fravær med. Det svarer til 10,1 dages fravær om året for hver medarbejder.

De fleste har slet ikke været syge eller haft fravær fra arbejdet i 2018

Andelen af medarbejdere på DA-området, som har været sygemeldt sidste år ligger på 43,7 procent. Hermed er over halvdelen af alle medarbejdere er ”kronisk raske”. Hertil kommer, at kun 49,1 procent af alle medarbejdere har noget fravær overhovedet. Blandt arbejdere er der færre personer med sygefravær (41,2 procent) end blandt funktionærer (46,8 procent). Men de er sygemeldt i flere dage per medarbejder (8,3 dage), end funktionærerne (6,3 dage).

 

Arbejdere har højere sygefravær, funktionærer holder mere barsel

Ser man på hele fraværet i 2018, så er der næsten ingen forskel mellem arbejderes fravær (4,6 procent) og funktionærernes (4,5 procent).
Til gengæld er der forskel i sygefravær. Der er flere sygemeldinger hos arbejdere (3,7 procent) end hos funktionærerne (2,8 procent). Ved barsel er det omvendt, og funktionærer afholder mere barsel (1,3 procent) end arbejdere (0,4 procent).

Mere sygefravær og barn syg hos kvinder – mere ulykkesfravær hos mænd

Kvinder melder sig oftere selv syg end mænd (3,9 procent mod 3,0 procent). Kvinder bliver også oftere hjemme med et sygt barn (0,2 procent mod 0,1 procent). Kvinder holder ligeledes længere barsel (2,1 procent mod 0,3 procent).
Det eneste fraværstype mænd er flere dage væk fra arbejde end kvinder, er ved arbejdsulykker med 0,1 procent. Kvinder har næsten ingen arbejdsulykker, for de oftere ansat i brancher med færre ulykker.

Både sygefravær og fravær i alt er højest i fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed har med 4,7 procent af den mulige arbejdstid den højeste fravær. Bygge- og anlægsvirksomhed har med 4,3 procent den laveste. Indimellem ligger serviceerhverv med 4,5 procent. Ved sygefraværet har fremstillingsvirksomhed stadig det højeste niveau (3,5 procent), mens serviceerhverv har færrest sygemeldte (3,1 procent), og bygge- og anlæg ligger imellem de to andre hovedbrancher (3,4 procent).

Alder betyder mindre for sygefravær, men er relevant for barselsfravær

Der er ingen markante forskelle mellem de forskellige aldersgrupper i forhold til sygefravær. De 40-49-årige har den laveste sygefravær (3,1 procent). Over 60-årige har det højeste sygefravær (3,6 procent).
Det højeste fravær i alt har de 30-39-årige (6,5 procent). Den laveste har de 40-49-årige/50-59-årige, begge grupper med 3,8 procent af den mulige arbejdstid.
Det stemmer overens med, at det er de 30-39-årige, der afholder mest barsel (2,6 procent). 20-29-årige er den næststørste gruppe med 1,4 procent. For de 40-49-årige udgør barsel kun 0,3 procent af deres mulige arbejdstid, og der ingen barsel i alle andre aldersgrupper.

Yderligere information

Hent tal for brancher og tidligere perioder i regneark eller gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen FraværsStatistikken 2018. NetStat er også opdateret med de nye tal. Mere information til begreber og metoder finder du i dokumentationen. Få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

FRAVÆRSSTATISTIK