Beskæftigelse

Det er en forudsætning for Danmarks vækst og velfærd, at virksomhederne kan få fat på de medarbejdere, de har brug for. Det betyder, at det skal kunne betale sig at arbejde, at vi skal fastholde og styrke det fleksible danske arbejdsmarked, og at Danmark skal kunne tiltrække kvalificerede udlændinge.

I Dansk Arbejdsgiverforening arbejder vi derfor for, at virksomhederne får bedre muligheder for at rekruttere de dygtige udenlandske medarbejdere, og at jobcentre og kommuner både stiller krav til de ledige og tilbyder dem en effektiv aktivering.

SENESTE NYT FRA BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelse