Om DA

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Det betyder, at vi har flere funktioner.

Nogle af vores vigtigste arbejdsområder er overenskomstkoordinering, arbejds- og ansættelsesret og internationale forhold.

Som interesseorganisation arbejder vi også med at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Målet er at øge virksomhederne konkurrencekraft og give bedst mulig adgang til kvalificerede medarbejdere. Vores politiske fokus er rettet mod arbejdsmarkedet, uddannelser, integration og arbejdsmiljø.

Derudover producerer vi analyser og statistikker om løn, sygefravær og arbejdskonflikter.

Mere end 25.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer.