DA Feriegaranti

DA Feriegaranti administrerer feriegarantiordninger på vegne af en række af DA’s medlemsorganisationer. Information in English available here.

Følgende arbejdsgiverorganisationer er omfattet af ordningen:

 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Danske Malermestre
 • Grakom Arbejdsgivere
 • Dansk Mode & Textil
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • SAMA (kun Dansk Maskinhandlerforening, Glarmesterlauget i Danmark og SKAD)
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark

Følgende gør sig gældende, hvis du er lønmodtager eller repræsenterer en lønmodtager, som har været ansat i en virksomhed under konkurs eller betalingsstandsning.

Feriegarantien dækker, hvis:

 • Din arbejdsgiver var medlem af en af ovenstående arbejdsgiverforeninger under feriegodtgørelsens optjeningsperiode, og
 • Du har været ansat under en kollektiv overenskomst.

Hvis du ikke har været ansat under en kollektiv overenskomst, skal kravet rettes til Lønmodtagernes Garantifond.

DA Feriegaranti får ikke automatisk besked om konkurs, betalingsstandsning og/eller lignende. Ligeledes får vi ikke besked om de lønmodtagere, der måtte have ferie, rest-ferie, SH eller fritvalg til gode optjent ved en konkursvirksomhed.

For udbetaling af diverse tilgodehavende skal du derfor indsende følgende:

 • Transporterklæring i udfyldt og underskrevet stand.
 • Kopi af sidste lønseddel fra konkursvirksomheden.
 • Print af feriepengeinfo fra Borger.dk hvoraf det fremgår, hvad der er opsparet.
 • Kopi af LG's Udbetalingsspecifikation, såfremt LG har udbetalt manglende løn.
 • Oplysning om overenskomst – evt. oplysning om stillingsbetegnelse eller kopi af ansættelseskontrakt.

Hvis du er medlem af en fagforening, kan de hjælpe dig med at rejse sagen over for DA Feriegaranti.

Dokumenterne bedes sendt til: Dansk Arbejdsgiverforening, Att.: DA Feriegaranti, Vester Voldgade 113, 1552 København V eller via vores kontaktformular.

Der vil være en forventet ekspeditionstid på op til 14 dage fra vi modtager henvendelsen og alt dokumentation.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: feriegaranti@da.dk

Telefon: 33 389 389

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10-12. Torsdag kl. 13-16.

 

DA Feriegarantis behandling af dine personoplysninger:

DA Feriegaranti behandler efter aftale med de ovennævnte tilsluttede medlemsorganisationers dine oplysninger på grundlag af den relevante kollektive overenskomst for at kunne udbetale dit krav på feriepenge, SH- eller Fritvalgsbetaling. Dette gælder uanset, hvornår konkursen er indtrådt. DA Feriegaranti har dataansvaret for behandlingen i DA Feriegaranti. DA Feriegaranti er nødt til at behandle dine oplysninger for at kunne overholde dit arbejdsretlige krav på feriepenge, SH- eller Fritvalgsbetaling efter den pågældende overenskomst. Derfor er behandlingen lovlig, jf. primært Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, jf. også databeskyttelseslovens § 12. Dette gælder også om behandlingen af dit CPR-nummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 2.

DA Feriegaranti opbevarer dine oplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du har fået udbetalt dit krav. 

DA Feriegaranti udveksler dine oplysninger med Lønmodtagernes Garantifond og Feriepengeinfo og vedkommende medlemsorganisation.  DA videregiver dine oplysninger til vedkommende medlemsorganisation, hvis der opstår tvist om dit krav og der f.eks. skal ske en fagretlig behandling af kravet.

Du har ret til at anmode DA Feriegaranti om indsigt i, hvilke oplysninger DA Feriegaranti behandler om dig. Du har også som registreret en række rettigheder. Du har ret til at anmode DA Feriegaranti om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for DA Feriegaranti.

Ønsker du som person at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte DA.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Hvis du vil have indsigt eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder som registreret over for en behandling, der sker hos en af DA’s medlemsorganisationer, skal du rette henvendelse til medlemsorganisationen.