Medarbejdere

Direktion

EU og forhandling

Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret

Konfliktløsning

Arbejdsmiljø og sundhed

Integration og kvalifikationer

Koordineringsenheden

Beskæftigelse og arbejdskraft

Arbejdsmarkedsanalyse

Statistik

OK-Fonde

IT

Direktionssekretariat

Økonomi og finans

DA Arbejdsmiljøuddannelse

Facility Service

Egelund Slot

Projekt Åben Virksomhed

Ledelse, kommunikation og service

Press and Media

HR

Frokoststue