Fini S. Forchhammer

Fini S. Forchhammer

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 43


Image

Fini S. Forchhammer

Systemadministrator

Fini S. Forchhammer er IT-konsulent og har ansvar for IT-driften sammen med områdets øvrige driftsansvarlige. Fini er desuden nøgleperson, når det drejer sig om DA’s adgangskontrol, videoløsninger, bookingsystem, printerløsning og telefonisystemer, både mobiltelefoner, ip-telefoner og DA-Fondenes Call Center-opsætninger. Desuden giver Fini support til husets brugere.

Fini er uddannet edb-assistent tilbage i 1991. Han har tilegnet sig kompetencer gennem kurser og certificeringer inden for server- og klientoperativsystemer. Han har bl.a. en MSCA-certificering i Exchange Server. Fini har været ansat i DA siden oktober 1996.

IT