Lena Søby

Lena Søby

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 50

Mobil

+45 29 20 02 50


Image

Lena Søby

Chefkonsulent

Lena Søbys opgaver vedrører interessevaretagelse på arbejdsmiljø-, arbejdsskade-, sundhed og samarbejdsområdet. Hun er medlem af Arbejdsmiljøklagenævnet, Erhvervssygdomsudvalget, Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Arbejdsmiljø (ACSH). Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og medlem af repræsentantskabet for Foreningen til Støtte af Sygdomsramte Erhvervsaktive borgere. Lena er samtidig samarbejdskonsulent på DA/LO-området og yder bistand til virksomheder om samarbejdsspørgsmål. Desuden betjener Lena Samarbejdsnævnet i sekretariat med FH. Lena er også beskæftiget som advokatfuldmægtig i DA’s område for konfliktløsning. Her varetager hun bl.a. afvikling af fællesmøder og fører sager i Arbejdsretten.

Lena er uddannet jurist (cand.jur.) fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som chefkonsulent i flere enheder under Beskæftigelsesministeriet.

”Jeg føler mig meget privilegeret ved i DA at kunne samarbejde med dygtige kolleger i spændingsfeltet mellem jura og politik. Mit fokus i arbejdet er at sikre de rette rammer for at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og medarbejdernes trivsel både nationalt og internationalt.”  

Arbejdsmiljø og sundhed