Michael Hegelund Nielsen

Michael Hegelund Nielsen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 95

Mobil

+45 29 20 03 95Image

Michael Hegelund Nielsen

Chef for konfliktløsning og overenskomstforhold

Michael Hegelund Nielsen er ansat som overenskomstchef i DA. Han er tilknyttet DA’s område for konfliktløsning, hvor han som advokat varetager opgaver med forhandlinger og procedure i Arbejdsretten. Michael er desuden en af DA’s to faste dommere i Afskedigelses- og Ledernævnet. Han underviser desuden på eksterne kurser om bl.a. ferieloven.

Herudover beskæftiger Michael sig med forberedelsen og gennemførelsen af overenskomstforhandlinger på DA/LO-området, herunder de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Konfliktløsning