Thomas Nielsen

Thomas Nielsen

Kontakt

Mobil

+45 51 17 12 73


Image

Thomas Nielsen

Arbejdsretschef

Thomas Nielsen er ansat som Arbejdsretschef i DA. Han er tilknyttet DA’s område for konfliktløsning, hvor han som advokat varetager opgaver med forhandlinger og procedurer i Arbejdsretten. Thomas er desuden en af DA’s to faste dommere i Afskedigelses- og Ledernævnet.

Thomas har årelang erfaring med at procedere retssager i alle dele af det fagretlige system og ved de almindelige domstole, herunder sager for Højesteret.

Konfliktløsning