Astrid Kiil

Astrid Kiil

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 10


Image

Astrid Kiil

Chefkonsulent

Astrid Kiil er ansat som økonomisk konsulent i enheden Statistik, hvor hun hovedsageligt udarbejder statistikker, der har fokus på løn- og medarbejderomkostninger.

Astrid er uddannet cand.oecon. og ph.d. fra Syddansk Universitet. Forud for sin ansættelse i DA, arbejdede hun som forsker i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

”Det motiverer mig at være med til at lave nogle statistikker af høj kvalitet, der kan bruges som beslutningsgrundlag af virksomheder, organisationer m.fl., og som kan danne baggrund for videre analyse.”

Statistik