Lea Peulicke Sørensen

Lea Peulicke Sørensen

Kontakt

Mobil

+45 23 42 86 91


Image

Lea Peulicke Sørensen

Konsulent

Lea Peulicke Sørensen er konsulent i DA’s afdeling for overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret, hvor hun udarbejder økonomiske analyser om overenskomstrelevante temaer som løn og løndannelse, ligeløn, arbejdstid, ansættelsesformer og arbejdstid, arbejdsmarkedspension mv.

Analyserne bliver brugt som udgangspunkt for forhandlinger og politisk arbejde, herunder som forberedelse til de private overenskomstforhandlinger.

Lea er uddannet økonom (cand.polit.) fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som konsulent i KL og studentermedhjælper i Dansk Byggeri.

Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret