Maria Bjørklund

Maria Bjørklund

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 84


Image

Maria Bjørklund

Administrativ koordinator

Maria Bjørklund er administrativ koordinator i området Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret. Her drysser hun lidt struktur ud over de traditionelle koordinatoropgaver.

Hun er tovholder på DA’s Overenskomstdatabase. Hun understøtter DA’s team for IT og Sprog, og hun er også med til at kvalitetssikre både materiale og proces, når enhedens Politik- og Arbejdsgrupper engageres.

Maria er uddannet inden for Informationsvidenskab og har desuden 16 års administrativ erfaring indenfor hhv. ansættelsesret og arbejdsmiljø.

”Jeg har stor respekt for DA som arbejdsgiverforeningernes hovedorganisation, og jeg bidrager gerne med min erfaring udi partssystemet og ”arbejdsgiveriet”, når jeg fungerer som administrativt bindeled mellem interne og eksterne interessenter.”

Koordineringsenheden