Trine Birgitte Hougaard

Trine Birgitte Hougaard

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 05

Mobil

+45 29 20 02 05


Image

Trine Birgitte Hougaard

Chefkonsulent

Trine arbejder med ansættelsesretlige problemstillinger, der som oftest har et EU-retligt udspring. Hun varetager DA’s interesser navnlig i forhold til udstationeringsområdet og vilkår for tjenesteydelsers fri bevægelighed samt ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Trine er uddannet jurist fra Københavns Universitet, og har, før hun kom til DA, arbejdet i Beskæftigelsesministeriet og på den danske EU-repræsentation i Bruxelles.

DA er en inspirerende arbejdsplads med højt fagligt niveau og med en uformel omgangsform, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Jeg sætter stor pris på at arbejde i krydsfeltet mellem politik og jura, hvor vi sammen arbejder for gode rammevilkår for virksomhederne. Samarbejdet med DA’s medlemsorganisationer og med embedsværket og politikere i Danmark og Bruxelles gør kun arbejdet mere spændende”.

Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret