Christina Suhr Raby

Christina Suhr Raby

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 52

Mobil

+45 29 20 03 52


Image

Christina Suhr Raby

Chefkonsulent

Christinas Suhr Raby arbejder med interessevaretagelse på arbejdsmiljøområdet.

Opgaverne omfatter forhandling med myndigheder om initiativer til nye og ændrede regler, regelforenkling, håndhævelse og tilsyn med virksomheder. Christinas fagområder vedrører særligt psykisk arbejdsmiljø og samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne. Christina er DA’s repræsentant i Partnerskab for mental sundhed og er medlem af centerudvalget under Videnscenter for arbejdsmiljø.

Christina er uddannet jurist (cand.jur.) fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som specialkonsulent i Arbejdstilsynet og konsulent hos Dansk Industri.

”DA er en fantastisk arbejdsplads. Hver dag er jeg omgivet af dygtige og engagerede kolleger. Mit daglige arbejde i krydsfeltet mellem politik og jura på et vigtigt fagområde er meget tilfredsstillende, fordi jeg faktisk kan gøre en positiv forskel til gavn for danske virksomheder og deres medarbejdere.”

 

Arbejdsmiljø og sundhed