Christina Suhr Raby

Christina Suhr Raby

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 52

Mobil

+45 29 20 03 52


Image

Christina Suhr Raby

Chefkonsulent

Christinas Suhr Raby arbejder med interessevaretagelse på arbejdsmiljø og samarbejdsområdet.

Opgaverne omfatter forhandling med myndigheder om initiativer til nye og ændrede regler, regelforenkling, håndhævelse og tilsyn med virksomheder. Christinas fagområder vedrører særligt forvaltningsretlige problemstillinger, mental sundhed og samarbejde på virksomhederne. Christina er DA’s repræsentant i Partnerskabet ”Sammen om mental sundhed” og er suppleant i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Christina er uddannet jurist (cand.jur.) fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som specialkonsulent i Arbejdstilsynet og konsulent hos Dansk Industri.

Arbejdsmiljø og sundhed