Clemens Ørnstrup Etzerodt

Clemens Ørnstrup Etzerodt

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 02

Mobil

+45 29 20 02 02


Image

Clemens Ørnstrup Etzerodt

Konsulent

Clemens Ørnstrup Etzerodt arbejder med interessevaretagelse, forhandling og samarbejde om nye og ændrede regler, aftaler og øvrige initiativer med fokus på unges arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø herunder seksuel chikane.

Derudover varetager Clemens opgaver vedrørende EU-området, og er bl.a. medlem af Kommissionens Rådgivende Udvalg for Arbejdsmiljø (ACSH) samt bestyrelsesmedlem af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA).

Clemens er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet med arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet.

Arbejdsmiljø og sundhed