Maria H. Skov

Maria H. Skov

Kontakt

Mobil

+32 470 973 505Image

Maria H. Skov

Chefkonsulent

Maria Hannesbo Skov er ansat ved DA’s kontor i Bruxelles, hvor hun arbejder med europæisk interessevaretagelse navnlig i forhold til ligestilling, arbejdsvilkår og social sikring.

Maria er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet i en styrelse i København og i konsulentbranchen i Bruxelles. 

EU og forhandling