Maria H. Skov

Maria H. Skov

Kontakt

Mobil

+32 470 973 505Image

Maria H. Skov

Konsulent

Maria Hannesbo Skov er ansat ved DA’s kontor i Bruxelles, hvor hun arbejder med europæisk interessevaretagelse navnlig i forhold til ligestilling, arbejdsvilkår og social sikring.

Maria er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet i en styrelse i København og i konsulentbranchen i Bruxelles. 

”Arbejdet i DA’s Bruxelles kontor er enormt spændende og alsidigt. Der sker en masse på det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område, samtidig med at der er mange relevante interessenter. Her er det fantastisk at have så mange gode kollegaer både i og udenfor DA.”

EU og forhandling