Louise Høj Larsen

Louise Høj Larsen

Kontakt

Mobil

+32 472 536 545


Image

Louise Høj Larsen

Chefkonsulent

Louise Høj Larsen er ansat ved DA’s kontor i Bruxelles, hvor hun arbejder med europæisk interessevaretagelse indenfor kvalifikationer, uddannelse og arbejdsmiljø. Derudover dækker Louise den internationale interessevaretagelse, særligt i forhold til ILO og OECD.

Louise er MSc i europæiske anliggender fra Lunds universitet. Hun har tidligere arbejdet for den europæiske- og internationale lærerorganisation i Bruxelles.

EU og forhandling