Helene Saibi Tanderup

Helene Saibi Tanderup

Kontakt

Mobil

+32 472 200 568/helene-saibi-tanderup
Image

Helene Saibi Tanderup

Chefkonsulent

Helene Saibi Tanderup er ansat ved DA’s kontor i Bruxelles, hvor hun arbejder med europæisk interessevaretagelse på områderne mindsteløn, social sikring, digitalisering og platformsarbejde. Helene er formand for BusinessEurope’s Industrial Relations Working Group og repræsenterer DA i den europæiske sociale dialog, hvor arbejdsgivere og fagbevægelse arbejder på at finde fælles løsninger på europæiske arbejdsmarkedspolitiske udfordringer.

Helene er cand.ling.merc. i europæiske studier fra CBS. Hun har tidligere arbejdet for Eksportrådet ved den danske ambassade i Stockholm og i konsulentbranchen i Bruxelles.  

”Jeg sætter stor pris på det stærke faglige og sociale fællesskab i DA, og at jeg bliver støttet i løbende at udvikle mine kompetencer. Mit område fungerer som en slags radar i Bruxelles, og lige nu sker der rigtigt meget på det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område. Det er enormt spændende at være helt tæt på diskussionerne om, hvad EU skal være for et samarbejde i fremtiden.”

EU og forhandling