Helene Saibi Tanderup

Helene Saibi Tanderup

Kontakt

Mobil

+32 472 200 568/helene-saibi-tanderup
Image

Helene Saibi Tanderup

Chefkonsulent

Helene Saibi Tanderup er ansat ved DA’s kontor i Bruxelles, hvor hun arbejder med europæisk interessevaretagelse på områderne mindsteløn, social sikring, digitalisering og platformsarbejde. Helene er formand for BusinessEurope’s Industrial Relations Working Group og repræsenterer DA i den europæiske sociale dialog, hvor arbejdsgivere og fagbevægelse arbejder på at finde fælles løsninger på europæiske arbejdsmarkedspolitiske udfordringer.

Helene er cand.ling.merc. i europæiske studier fra CBS. Hun har tidligere arbejdet for Eksportrådet ved den danske ambassade i Stockholm og i konsulentbranchen i Bruxelles.  

EU og forhandling