Anders Borup Christensen

Anders Borup Christensen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 11

Mobil

+45 29 20 03 11/anders-borup-christensen
Image

Anders Borup Christensen

Cheføkonom

Anders Borup Christensen er chef for DA’s analyseenhed. Arbejdsmarkedsanalyse har ansvaret for overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyser af aktuelle arbejdsmarkedsforhold. Arbejdsområderne tæller derfor et bredt felt af arbejdsmarkedspolitiske temaer, herunder f.eks. mangel på arbejdskraft, tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft, ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø.

Anders er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som kontorchef i Finansministeriet.

Arbejdsmarkedsanalyse