Mads Manley Skou

Mads Manley Skou

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 40


Image

Mads Manley Skou

Teknisk konsulent

Mads Manley Skou er teknisk konsulent i Facility Service. Mads løser opgaver i DA’s post- og kopiområde, klarer småreparationer, er mødevagt, har ansvar for direktions- og formandskørsel samt løser en række ad hoc-opgaver.

Mads er uddannet som kontorassistent i DA i 1993.

”For mig er DA en utrolig spændende arbejdsplads, fordi der dagligt er nye spændende opgaver og pludselig opståede problemer, der skal løses. DA-ånden er helt speciel og noget, jeg sætter meget pris på i vores flotte gamle bygninger”.

Facility Service