Jan Klint Poulsen

Jan Klint Poulsen

Kontakt

Mobil

+45 29 20 02 67


/jan-klint-poulsen
Image

Jan Klint Poulsen

Kommunikationsrådgiver og digital redaktør

Jan Klint Poulsen er kommunikationsrådgiver og digital redaktør i DA’s enhed for Presse og medier.

Han er redaktør for hjemmesiden og DA’s sociale medier. Derudover arbejder Jan med DA’s digitale kommunikation i forbindelse med større kampagneindsatser og som led i DA’s indsats med employer branding.

Jan har mange års bred erfaring som journalist og kommunikatør. Siden 2009 har han drevet egen virksomhed med fokus på videojournalistik og kommunikation.

Presse og medier