Charlotte Waltz

Charlotte Waltz

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 37

Mobil

+45 29 20 02 37


Image

Charlotte Waltz

Gymnasiekonsulent

Charlotte Waltz er gymnasiekonsulent i Åben Virksomhed. Hendes primære arbejdsopgaver er at udvikle og udbrede kendskabet til STEM-relaterede undervisningsforløb, der indebærer et virksomhedsbesøg, med henblik på at øge børn og unges kendskab til uddannelser inden for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Math).

Charlotte er uddannet cand.mag. i engelsk og samfundsfag fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som lektor og studievejleder på et teknisk gymnasium.

”Jeg finder det enormt meningsfuldt at være del af en indsats, der arbejder for, at børn og unge bliver inspireret og motiveret i forhold til deres uddannelsesvalg ved at komme ud og opleve, hvordan naturvidenskabelige og tekniske fag bliver brugt i lokale virksomheder.”

Projekt Åben Virksomhed