Anette Heen

Anette Heen

Kontakt

Telefon

33 38 94 73

Mobil

29 20 04 73


Image

Anette Heen

Kursuschef

Anette Heen er teamleder med ansvar for den daglige ledelse af DA arbejdsmiljøuddannelse. Ud over de ledelsesmæssige og administrative opgaver, der følger med som teamleder, sikrer Anette, at DA's uddannelsesplaner til enhver tid er godkendt. Anette understøtter virksomhedernes arbejdsmiljø ved at rådgive om arbejdsmiljøorganisation og uddannelse. I samarbejde med virksomhederne udvikler og gennemfører Anette arbejdsmiljøkurser, der passer til deres behov inden for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Anette er uddannet Cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har en master i organisationspsykologi.

”Jeg synes det er spændende og vigtigt at hjælpe virksomhederne med at sætte retning og finde en struktur i deres arbejdsmiljøarbejde, der kan udvikle et godt arbejdsmiljø”. 

DA Arbejdsmiljøuddannelse