Inge Finne Hansen

Inge Finne Hansen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 38


Image

Inge Finne Hansen

Kursussekretær

Inge Finne Hansen er kursussekretær i DA arbejdsmiljøuddannelse. Inge har bl.a. ansvaret for administrationen af de lovpligtige arbejdsmiljøkurser, det vil sige opgaver i forbindelse med tilmelding til kurser, afmelding, fakturering, samt logistikken omkring kursusmaterialer.

Inge har en administrativ kontoruddannelse og har tidligere arbejdet i forskellige håndværksvirksomheder.

Jeg synes, det er tilfredsstillende at kunne yde en god service og høj kvalitet over for vores kunder og samarbejdspartnere”.

DA Arbejdsmiljøuddannelse