Inge Finne Hansen

Inge Finne Hansen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 38


Image

Inge Finne Hansen

Kursussekretær

Inge Finne Hansen er kursussekretær i DA arbejdsmiljøuddannelse. Inge har bl.a. ansvaret for administrationen af de lovpligtige arbejdsmiljøkurser, hvilket vil sige opgaver i forbindelse med tilmelding til kurser, afmelding, fakturering, samt logistikken omkring kursusmaterialer.

Inge har en administrativ kontoruddannelse og har tidligere arbejdet i forskellige håndværksvirksomheder.

DA Arbejdsmiljøuddannelse