Jonas Honoré Meyer

Jonas Honoré Meyer

Kontakt

Telefon

33 38 92 45

Mobil

29 20 02 45/jonas-honoré-meyer
Image

Jonas Honoré Meyer

Chefkonsulent

Jonas Meyer er ansat som økonom i DA’s afdeling for Arbejdsmarkedsanalyse, hvor han understøtter den politiske interessevaretagelse med aktuelle analyser af dansk økonomi herunder særligt det danske arbejdsmarked. Jonas’ opgaveportefølje spænder fra arbejde med registerdata til mere generelle makroøkonomiske analyser.

Jonas er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som økonom i Dansk Erhvervs afdeling for Politik og Analyse.

”Som økonom i DA får man mulighed for at gå i dybden med et helt centralt element af dansk økonomi – arbejdsmarkedet. At være med til at præge den arbejdsmarkedspolitiske debat gør DA til et spændende og motiverende sted at arbejde.”

Arbejdsmarkedsanalyse