Sabrina Drevsfeldt Theil

Sabrina Drevsfeldt Theil

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 18

Mobil

+45 29 20 03 18/sabrina-drevsfeldt-theil
Image

Sabrina Drevsfeldt Theil

Chef for public affairs, kommunikation og ledelsesbetjening

Sabrina Drevsfeldt Theil er ansat som chef for public affairs, kommunikation og ledelsesbetjening i DA. Hun har det overordnede ansvar for rådgivningen af direktionen, større tværgående politiske initiativer, DA’s kommunikation og koordineringen af DA’s politiske interessevaretagelse.

Sabrina er cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS og har tidligere arbejdet som presse- og mediechef i DA og ledende pressesekretær i Statsministeriet og Undervisningsministeriet.

Public Affairs