Politikområder

Om RAR

Artikel

RAR er et forum bestående af arbejdsmarkedets parter m.fl., som skal koordinere beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

RAR indgår i samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen pa tværs af kommunerne. Rådgiver og går i dialog med kommunerne om at udvikle beskæftigelsesindsatsen. ydermere afdækker RAR virksomhedernes konkrete kompetencebehov inden for mangelområderne.

Et Regionalt arbejdsmarkedsråd har 21 repræsentanter, heraf 6 repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, 6 repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. 5 repræsentanter fra kommunerne (Borgmestre eller Formænd fra Beskæftigelsesudvalgene). Herudover repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Akademikerne, Lederne og tilforordnede fra uddannelsesinstitutionerne.

Her er et link til Beskæftigelsesministeriets side om RAR, hvor man finder de enkelte regioner.

Læs mere om

POLITIKOMRÅDER