Ældre medarbejdere er lige så raske som yngre

Arbejdsmiljø og sundhed

Ældre medarbejdere er lige så raske som yngre

Artikel

Alder har ikke den store indvirkning på antallet af sygedage, viser tal fra Danmarks Statistik. Til gengæld er der forskel på sygefraværet i det private og det offentlige.

Snottede næser og febernætter under dynen er noget, der som regel resulterer i en sygemelding på arbejde. Og det er noget de fleste både yngre og ældre lider under en gang imellem, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ældre medarbejdere er lige så raske som yngre

Det gennemsnitlige sygefravær for alle beskæftigede i Danmark lå på 8,4 dage pr. år i 2016. Ældre medarbejdere (60 år eller derover) havde i gennemsnit 8,7 fraværsdage i 2016. Til sammenligning havde de yngre medarbejdere (25-29 årige) i gennemsnit 8,8 fraværsdage i 2016. 

"Det er glædeligt, at sygefraværet er så ensartet på tværs af de forskellige aldersgrupper. Det understreger, at vi har et godt arbejdsmiljø i Danmark, og at vi har ressourcer til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid", siger chefkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen.

Højest sygefravær i den offentlige sektor

Medarbejderne på det private arbejdsmarked har et lavere sygefravær end medarbejdere i den offentlige sektor. Medarbejderne på de private arbejdspladser har i gennemsnit 6,6 dages sygefravær, og til sammenligning har medarbejdere i kommuner og regioner i gennemsnit 12,6 dages sygefravær på et år.

For begge sektorer gælder, at kvinder har et højere sygefravær end mænd, med 2,4 pct.-point højere på private arbejdspladser og 4,2 pct.-point på de kommuale og regionale arbejdspladser.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED