Arbejdsmiljø og sundhed

DA og DUF: Nedsæt en ungdomskommission til at bekæmpe mistrivsel

Artikel

Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Ungdoms Fællesråd ser flere faresignaler for unges trivsel. Hvis vi for alvor vil psykisk sårbarhed og perfekthedskulturen til livs, skal en ny regering nedsætte en kommission for at finde tværgående løsninger

Cirka hver femte danske ung mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred, viser den nationale sundhedsprofil fra 2017. Samme rapport viser, at 32 % af danske unge mellem 16 og 24 år oplever et højt stressniveau. Det er en stigning på hele 10 procentpoint på blot fire år.

”Det er forfærdeligt, at så mange danske unge mistrives og har dårligt mentalt helbred. Det bliver vi som samfund simpelthen nødt til at handle på. Det vil være til gavn for både de enkelte unge og hele samfundet, hvis vi for alvor får gjort noget ved den her udvikling,” lyder det fra Chris Holst Preuss, medlem af forretningsudvalget i Dansk Ungdoms Fællesråd, der repræsenterer 600.000 danske børn og unge fra 77 landsorganisationer.

Derfor foreslår Dansk Ungdoms Fællesråd nu sammen med Dansk Arbejdsgiverforening, at en ny regering – uanset partifarve – skal nedsætte en ungdomskommission, der skal komme med bud på årsager og løsninger på unges stigende mistrivsel.

”Vi vil derfor gerne sætte spot på den høje stressfølelse blandt unge, og minde de unge om, at det ofte handler om have karakter og ikke bare karakterer. Faglige kompetencer er vigtige, men det er ikke rene 12-taller, der sikrer job, fremtid, succes eller noget helt fjerde. Det har vi også brug for politikernes hjælp til at få formidlet,” siger Maria Schougaard Berntsen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening og bakkes op af Chris Holst Preuss fra DUF:

”Unges mistrivsel er et komplekst og sammensat problem, der kræver et dybdegående arbejde for at levere de rette løsninger. Vi tror også, at det kræver en tværgående og bredspektret helhedsindsats, hvor der sættes ind på flere forskellige områder. Derfor foreslår vi også, at den næste regering nedsætter en ungdomskommission, der har rod i Finansministeriet. Kun på den måde får vi den koordinerende rolle og den politiske tyngde, som det her problem fortjener”.

Unge er bekymrede, inden de overhovedet starter i job

De unge er på vej ind på et arbejdsmarked, hvor der i den grad er brug for dem. Alene det seneste halvår måtte danske virksomheder opgive at besætte 35.000 stillinger, viser en ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

”Virksomhederne har virkelig brug for de unge, og når virksomhederne byder de unge velkommen på arbejdspladsen, så ved de godt, at ingen kan det hele fra dag ét. Men mange unge er frygteligt bekymrede for at begå fejl og er måske tilmed nervøse ved spørge om hjælp. Det kan ende med at spænde lidt ben for deres egen start på arbejdslivet,” siger Maria Schougaard Berntsen fra DA og fortsætter:

”De unge kommer med en masse ambitioner, gå-på-mod og et ønske om at gøre en forskel. Det er vigtigt, at vi skaber et samfund, hvor de unge oplever, at det ikke bare er ok, men faktisk nødvendigt at begå fejl nogle gange - for der er der, den største læring ligger.”

Kandidatmåling viser politisk opbakning

De to organisationer mener også, at der kan vindes politisk genklang for forslaget. Det baserer de på en måling blandt landets folketingskandidater, som Megafon har foretaget på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd.

I målingen er folketingskandidaterne blevet spurgt, i hvor høj grad de er enige i, at psykisk sårbarhed blandt unge er et stigende problem. Det er hele 93 % af kandidaterne helt eller overvejende enige i. 73 % af folketingskandidaterne er også helt eller overvejende enige i, at testkulturen i det danske uddannelsessystem har taget overhånd.

Når det kommer til nogle af løsningerne, er 60 % af kandidaterne på tværs af alle partier helt eller overvejende enige i, at Folketinget skal afsætte midler til at nedsætte en ungdomskommission, der skal komme med bud på at forbedre unges trivsel. 21 % siger hverken eller, mens 17 % er helt eller overvejende uenige.

81 % af folketingskandidaterne er desuden helt eller overvejende enige i, at psykologbistand bør være offentligt finansieret for unge under 25 år ved henvisning fra en læge.

Artiklen blev bragt på duf.dk

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED