Arbejdsmiljø og sundhed

Danmark er rustet til fremtidens arbejdsmarked

Artikel

Danmark er godt i gang med digitaliseringen og en stor del af de danske virksomheder benytter sig af digitale hjælpemidler. Det er til stor gavn for både medarbejdere, virksomheder og dansk økonomi.

Danmark ligger helt i top og går sammen med de andre nordiske lande forrest i Europa, når det gælder omstilling til en ny og mere digital virkelighed. På Europa-Kommissionens indeks over de mest digitaliserede økonomier og samfund ligger Danmark nr. fire - kun overgået af Finland, Sverige og Holland.

 

Indekset dækker over en lang række faktorer fra udbredelse af bredbånd til internet, generelle internetkompetencer samt virksomheder og til statens brug af internet.

Men ikke kun når det gælder brug af internettet, har danske virksomheder allerede masser af erfaring med digitaliseringen. I en rundspørge fra 2018 fra Teknologisk Institut blandt danske fremstillingsvirksomheder svarede 44 pct. af virksomhederne, at de brugte robotter i deres arbejde, jf. figur 2.

 

Udvikling af robotter og andre tekniske hjælpemidler har et enormt potentiale i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. Det er fx værd at bemærke, at antallet af lønmodtagere i Danmark med tunge løft i arbejdet har været støt faldende siden 2012.

Med digitaliseringen følger nye muligheder i forhold til arbejdsform og arbejdsmiljø – bl.a. bedre muligheder for at arbejde andre steder end på kontoret. F.eks. kan det at ’gå på arbejde’ i fremtiden betyde at sætte sig foran en computer på hjemmekontoret og arbejde via en digital platform. Sådan er virkeligheden allerede for mange mennesker, men en øget digitalisering vil ganske givet give flere af den type job. Det kan af nogen ses som en ulempe ikke at have en fast fysisk arbejdsplads blandt kolleger, imens det af andre kan ses som en større frihed til at arbejde i f.eks. udlandet eller på andre tidspunkter af døgnet.

Nye muligheder og ny læring

Kommunikationsteknologien giver også virksomheder og medarbejdere helt nye muligheder for at dele viden og netværke på tværs af fysiske afstande til gavn for både medarbejdertrivsel og produktivitet.

Ny teknologi betyder også ny læring. En omstilling til den nye og mere digitale virkelighed, og de forandringer det fører med, kræver noget af både virksomheder og medarbejdere. Her spiller dialog og samarbejde en vigtig rolle - og her er danske virksomheder godt rustet. I Danmark har vi tradition for en høj grad af medarbejderinddragelse på de enkelte arbejdspladser.

Inddragelse er en del af hverdagen

I den seneste undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø svarer næsten 3 ud af 4 af medarbejderne f.eks., at de i høj eller nogen grad føler sig inddraget i beslutninger vedrørende deres arbejdsmiljø. Kun 7 pct. svarer, at de slet ikke føler sig inddraget.

I praksis er medarbejderinddragelse ofte både en del af den daglige drift og kan også være formaliseret gennem arbejdsmiljøorganisation (AMO) og samarbejdsudvalg (SU).

 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED