Danmark har bundrekord i smertende arbejdsstillinger

Arbejdsmiljø og sundhed

Danmark har bundrekord i smertende arbejdsstillinger

Artikel

Langt de fleste danskere i alle aldersgrupper oplever at matche de fysiske krav, de bliver mødt med i løbet af deres arbejdsdag. Danmark har da også EU-bundrekord i såkaldte ’smertende stillinger’.

For langt de fleste medarbejdere er udgangspunktet for at arbejde rigtigt godt. To ud af tre medarbejdere siger selv, at deres arbejdsevne er fremragende eller særdeles god i forhold til de fysiske krav i arbejdet. Kun én pct. mener, at de har en dårlig arbejdsevne, og selv blandt de beskæftigede mellem 55 og 64 år er billedet det samme.

 

Der er samtidig meget få danske beskæftigede, der oplever, at deres arbejde indebærer trættende eller smertende arbejdsstillinger. Sammenlignet med andre europæiske lande ligger Danmark bedst. Det er kun fire pct. af danskerne, der oplever, at de altid eller næsten altid har trættende eller smertende arbejdsstillinger. Og andelen er endda lidt lavere for den ældste gruppe af beskæftigede end generelt for alle aldersgrupper.

 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED