Arbejdsmiljø og sundhed

Danmark i top på jobomsætning og livslang læring

Artikel

I europæisk sammenhæng er den danske jobomsætning høj. Danmark indtager en andenplads blandt EU15-landene, når der ses på andelen af beskæftigede, som har fået nyt job inden for de seneste tre måneder. Samtidig er Danmark blandt de bedste til livslang læring.

Det danske arbejdsmarked er et velfungerende arbejdsmarked, som hviler på et balanceret forhold mellem fleksibilitet og sikkerhed. Ledigheden er lav, arbejdsvilkårene gode, og der er god mulighed for at skifte job, hvis man ønsker det.

Der er omkring 750.000 jobåbninger hvert år, og Danmark har den næsthøjeste andel af beskæftigede, der har fået nyt job inden for de sidste tre måneder, i EU15-landene.

 

Den høje jobomsætning skyldes bl.a. den danske flexicurity-model. Modellen forener dels virksomhedernes muligheder for fleksibelt at kunne tilpasse antallet af medarbejdere alt efter den økonomiske situation og dels lønmodtagernes mulighed for dagpenge mellem ansættelsesforhold.

Modellen gør det også muligt at skifte job, hvis det nuværende job af den ene eller anden årsag ikke længere matcher den enkeltes ønsker eller arbejdskapacitet.

Flexicurity-modellen betyder gode rammebetingelser for virksomhederne, som i højere grad er villige til at fastansætte lønmodtagerne, også selv om ordrebogen ikke er fyldt et halvt år frem.

I lande som Spanien, hvor virksomheder har sværere ved at afskedige folk, vil virksomhederne i højere grad ansætte på tidsbegrænsede kontrakter med mindre bindende vilkår for at sikre sig fleksibiliteten. Det betyder, at et jobskifte oftere kan være af nød end lyst, fordi kontrakten udløber. Det er sjældent tilfældet i Danmark, fordi flexicurity-modellen understøtter, at jobskifte også sker efter ønske fra den enkelte medarbejder.

Danmark er blandt de bedste til livslang læring

På det danske arbejdsmarked er de beskæftigede – foruden at være sikret ved ledighed – også sikret gode muligheder for at udvikle deres kompetencer undervejs i en ansættelse, f.eks. via kompetenceudvikling på jobbet eller virksomhedsrelevante uddannelsesforløb, som arbejdsmarkedets parter står bag.

I europæisk sammenhæng indtager Danmark tredjepladsen, når man ser på, hvor stor en andel af de beskæftigede, der inden for de seneste fire uger har deltaget i uddannelse eller træning. 

 

Kompetenceudvikling og gode muligheder for at skifte job betyder, at danskerne løbende kan håndtere de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet eller i deres liv. Samlet set betyder det, at danske beskæftigede står over for mange mulige jobåbninger, hvis man har lyst til at foretage et jobskifte.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED