Arbejdsmiljø og sundhed

Gode seniorarbejdsliv uanset branche

Artikel

Medarbejdere på 55-64 år føler, at arbejdsevnen er i top. De oplever, at de har et godt fysisk og mentalt helbred, uanset hvilken branche de arbejder i.

Flere ældre vælger i dag at blive længere tid på arbejdsmarkedet, og færre trækker sig på grund af dårligt helbred. De 55-64 årige oplever generelt, at deres egen arbejdsevne er god, og at den matcher de fysiske krav, der er i jobbet, uanset hvilken branche de arbejder i.

I gennemsnit oplever ni ud af 10 55-64 årige, at arbejdsevnen er i top, og kun én pct. oplever at have en decideret dårlig arbejdsevne ift. de fysiske krav i jobbet. Selv for de brancher, der ligger lavest, er der stadig otte ud af 10, som vurderer, at deres arbejdsevne er god.

Selv hvis medarbejderen skulle have færre kræfter, og arbejdsevnen er faldet, viser Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen, at langt størstedelen af medarbejder oplever, at arbejdspladserne evner at tage hensyn til ældre eller syge, når der er behov – f.eks. ved at justere opgaver eller arbejdstid. 

 

De 55-64 åriges mentale helbred ligger også i top i alle brancher. Beskæftigede i samtlige brancher scorer over 80 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er udtryk for det allerbedst mulige mentale helbred, jf. figur 3.

 

- At bibeholde kontakten til arbejdsmarkedet og fortsat have en hverdag, hvor jobbet giver struktur, opleves ofte meget positivt. Samtidig får arbejdspladserne mulighed for at holde nogle medarbejdere ombord med stor erfaring og ballast. Så det er ren win-win, når de ældste medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet lidt længere, siger Maria Schougaard Berntsen, chefkonsulent i DA.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED