Nye tal om danskernes arbejdsmiljø viser positive takter

Arbejdsmiljø og sundhed

Nye tal om danskernes arbejdsmiljø viser positive takter

Pressemeddelelse

Nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bekræfter, at danskerne har et godt arbejdsmiljø, og tallene viser, at virksomhederne i stigende grad prioriterer det gode arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser også, at færre lønmodtagere føler sig stressede.

I dag har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø offentliggjort den store arbejdsmiljøundersøgelse "Arbejdsmiljø og Helbred 2018". De nye tal i undersøgelsen bekræfter tidligere NFA-undersøgelser der viser, at danskerne oplever et godt arbejdsmiljø i hverdagen med høj indflydelse og et godt samarbejdsklima.

2018-tallene viser også, at færre lønmodtagere føler sig stressede, samt at medarbejderne i stigende grad oplever, at indsatsen for et godt arbejdsmiljø bliver opprioriteret - herunder at holdningen på virksomheden er, at arbejdsmiljøet faktisk skal være bedre end reglerne kræver.

- Det er rigtig positivt, at færre medarbejdere siger, at de føler sig stressede. Det er også glædeligt at se, at medarbejderne oplever, at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt i hverdagen. Det bekræfter det, vi har set i andre undersøgelser – nemlig at virksomhederne gør ekstra meget ud af arbejdsmiljøindsatsen i disse år. Især i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Undersøgelsen viser også, at følelsen af jobusikkerhed er faldet markant blandt lønmodtagerne. Det kan også være en faktor, der spiller ind på stressniveauet.

- Stress er ikke en fast størrelse, men et begreb, som vi hver især kan lægge noget forskelligt i, og stress blandt beskæftigede handler ikke kun om travlhed og høje krav. Vi ved fra andre undersøgelser, at usikkerhed om ens livsforhold også kan være en stressfaktor – og det er velkendt, at f.eks. ledige og personer uden for arbejdsmarkedet er blandt dem, hvor allerflest føler sig stressede, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Stress fylder mindre hos beskæftigede

Undersøgelsen giver også en status på udviklingen i det såkaldte belastningsindeks, der skal måle udviklingen i de fysisk og psykiske belastningsmål frem mod 2020. I begge tilfælde viser den nye opgørelse en klar forbedring fra 2016 til 2018. Når man kigger tilbage til de forrige  målinger i 2012 og 2014 bølger tallene dog ret kraftigt op og ned fra måling til måling. Sådanne store udsving i arbejdsmiljøet fra år til år er ikke en udvikling Dansk Arbejdsgiverforening kan genkende ude på virksomhederne, og peger på problemer med målemetoden.

- Det understreger, at der er brug for andre og mere retvisende mål for arbejdsmiljøarbejdet. Derfor er jeg også glad for, at DA sammen med de øvrige deltagere i regeringens Ekspertudvalg om udredning af arbejdsmiljøindsatsen anbefaler, at vi i fællesskab laver helt nye brancherettede mål, som også vil give meget mere mening ude på virksomhederne, siger Pernille Knudsen.

Læs mere hos Beskæftigelsesministeriet her eller gå selv på opdagelse i tallene her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED