Arbejdsmiljø og sundhed

Rygning og svær overvægt er de primære årsager til langvarigt sygefravær

DA Analyse

Rygning og svær overvægt er store risikofaktorer for langvarig sygemelding, og sammen med fysisk inaktivitet skaber det langt mere fravær end f.eks. et psykisk belastende arbejdsmiljø.

Alle har prøvet at være syge. For det meste er det på grund af virus som f.eks. forkølelse eller influenza, men sygefraværet kan også skyldes usund livsstil. Her er rygning og svær overvægt særlige risikofaktorer.

Rygere og eksrygere har ifølge sundhedsstyrelsen markant mere sygefravær end personer, der aldrig har røget. Antallet af ekstra sygefraværsdage – i form af langvarigt sygefravær - for rygere og tidligere rygere beløber sig til 3,1 mio. dage pr. år – det svarer til, at ca. 12.500 personer er på sygedagpenge et helt år.

Tilsvarende har svært overvægtige personer et højere sygefravær end personer med BMI mellem 20 og 30. Antallet af ekstra sygefraværsdage – i form af langvarigt sygefravær - for personer med svær overvægt beløber sig til 1 mio. dage –  det svarer til, at ca. 4.700 personer er på sygedagpenge et helt år, jf. figur 1.

Begge beregninger er estimeret ud fra antal dage på sygedagpenge.

 

Hertil kommer det sygefravær, som ligger i den arbejdsgiverbetalte periode, og som ligeledes må forventes at udgøre et betydeligt antal ekstra fraværsdage for rygere. F.eks. har danske rygere i alt 2,2 mio. ekstra kontakter til den alment praktiserende læge pr. år ift. ikke-rygere, og svært overvægtige har 1,3 mio. ekstra kontakter til den alment praktiserende læge pr. år ifølge Sundhedsstyrelsen.

Rygning ligger på en førsteplads i Danmark som årsag til tab af gode leveår. Rygning kan både føre til kræft og for tidlig død, og øger desuden risiko for en lang række andre sygdomme, som bidrager til en dårlig livskvalitet, f.eks. hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme, diabetes og leddegigt.

Tilsvarende øger svær overvægt risikoen for tidlig død, hjertekarsygdom, type II-diabetes, muskelskeletsygdomme, søvnproblemer og en lang række kræftsygdomme.

Sund livsstil bør være et opmærksomhedspunkt for alle. Livsstilssygdomme udvikler sig over tid og vil på sigt også komme til at påvirke både evnen til at arbejde og til at have et godt og sundt liv også ind i alderdommen. Sundhedsstyrelsens generelle sundhedsanbefalinger er fastlagt på baggrund af en risikovurdering, og jo flere risikofaktorer den enkelte har i sin livsstil, jo større risiko der er for at udvikle sygdomme og dø tidligt.

Både rygning og svær overvægt medfører ikke kun en risiko for langvarigt sygefravær, men giver også en risiko for at kroppen generelt fungerer dårligere, og derved kan yde mindre eller bliver mere belastet af en given opgave – både på arbejdet og i fritiden.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED