Superseniorer trives i Danmark

Arbejdsmiljø og sundhed

Superseniorer trives i Danmark

Artikel

FN flager i dag for de ældre i samfundet i anledning af International Day for Older Persons. I Danmark kan vi kippe ekstra højt med flaget – for de danske seniorer er Europas superseniorer.

Danske seniorer har det rigtig godt. Faktisk har de det så godt, at de indtager førstepladsen i den seneste ”European quality of life survey” fra Eurofound. Det er blot endnu en grund til at kippe ekstra med flaget i dag, hvor ældre medborgere fejres kloden rundt i forbindelse med FNs ’International day for older persons’.

Undersøgelsen fra Eurofound bruger det typisk anvendte mål for mental velvære WHO-5, og det viser, at danske seniorers mentale helbred er i top internationalt set. De danske superseniorer scorer 71 på indekset fra 0-100, mens f.eks. seniorerne i Sverige scorer 63. Gennemsnittet for EU-15-landene er 62.

 

Indekset definerer mentalt velbefindende som en 'dynamisk tilstand, der refererer til enkeltpersoners evne til at udvikle deres potentiale, arbejde produktivt og kreativt, bygge stærke og positive forhold til andre, og bidrage til deres samfund' (Beddington et al, 2008, s. 1057). Det er med andre ord et udtryk for, at de danske seniorer har overskud både på arbejdspladserne, til familie og venner og til at engagere sig i samfundet.

”De ældre medarbejdere er attraktive for virksomhederne, og gruppen er en af de helt store årsager til fremgangen i dansk økonomi. Hver dag nyder både private og offentlige arbejdspladser godt af de erfarne medarbejderes viden og engagement”, siger Maria Schougaard Berntsen, chefkonsulent i DA.

Den internationale dag for seniorerne er endnu en mulighed for at fremhæve de vigtige bidrag, som ældre yder til samfundet. Det gælder i den grad også i danske virksomheder. I Danmark er beskæftigelsen er steget med 225.000 personer de seneste fem år. Af dem er ca. 76.000 personer på 60 år eller derover.

Læs mere om seniorer og arbejdsmarkedet her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED