Arbejdsmiljø og sundhed

Tallene lyver ikke - det går faktisk ret godt

Debatindlæg

Arbejdsmiljø: Stabilt højt niveau. Og hvis pilen peger nogen steder hen, så er det opad. Det er nok ikke sådan alle havde forestillet sig, at det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ville sammenfatte de sidste mange års udvikling i danskernes arbejdsmiljø. For der er ikke langt imellem både mediernes og fagbevægelsens alarm-historier om, hvor farligt det er blevet at gå på arbejde.

Men et stabilt højt niveau og en fortsat forbedring af danskernes arbejdsmiljø er nu engang virkeligheden. Det viser en ny rapport fra NFA, der for første gang kigger på og sammenligner de landsdækkende Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelser over en årrække. Her er flere gode nyheder.

Stress? Fra 2016-2018 er andelen af beskæftigede, der ’ofte’ eller ’hele tiden’ har følt sig stresset de sidste to uger faktisk faldet. Fysiske belastninger på arbejdet? Færre og færre oplever, at deres arbejde er fysisk belastende. Udsat for seksuel chikane? Også faldende. NFA konstaterer selv, at der – på et helt overordnet plan – ikke er sket de store ændringer fra 2016-2018. Og hvor der er sket ændringer, er de typisk positive.

I det jyske, hvor jeg kommer fra, ville vi sige: ”Det er slet ikke så ringe endda.”

Derfor er der alt mulig grund til at holde kursen i arbejdsmiljøindsatsen og fortsætte ad de spor, som blandt andet Dansk Arbejdsgiverforening og FH har lagt ud med de anbefalinger, vi sammen fandt frem til i Ekspertgruppen om Arbejdsmiljø. De anbefalinger blev omsat til et politisk forlig i april måned, og er nu en del af regeringens nye lovkatalog. Lad os derfor hurtigst muligt få vedtaget lovpakken, og få gjort de aftalte initiativer til virkelighed, så vi sikrer, at det også i fremtiden fortsat bliver mere sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark.
Bragt i Avisen Danmark den 6. november 2019

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED