Arbejdsmiljø og sundhed

Virksomheder tilpasser hverdagen til ældre medarbejdere

Artikel

Danske virksomheder er gode til at tage hensyn til medarbejdere, der har brug for det, viser nye tal fra Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen.

Medarbejdere på de danske virksomheder oplever i høj grad, at virksomhederne og medarbejdere finder løsninger lokalt, hvis der er ældre medarbejdere eller syge, som har færre kræfter og derfor har brug for, at der bliver taget hensyn. I ni ud af 10 tilfælde oplever medarbejderen ’altid’, ’ofte’ eller ’sommetider’, at virksomheden tager hensyn. Også blandt de 55 - 64 årige, hvor behovet kan være større, er der samme opfattelse af, at virksomhederne tager hensyn til medarbejdernes kræfter.

 

Resultater fra en virksomhedssurvey foretaget af Rambøll for Dansk Arbejdsgiverforening har tidligere vist, at virksomhedernes primære motivation for at arbejde med arbejdsmiljøet er medarbejdertrivsel og forebyggelse af sygefravær eller arbejdsskader. Det underbygger, at løbende dialog mellem medarbejdere og ledere kan sikre, at når der er behov for at tage hensyn, så sker det, da parterne har fælles interesser.

Sådan har vi gjort

Analysen er gennemført på baggrund af data fra Arbejdsmiljø og Helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har stillet til rådighed for Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejdsgiverforening er alene ansvarlig for analyse, fortolkning og fremstilling af resultaterne. Udlevering af datadokumentationen kan ske ved henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED