Positive takter i ny evaluering af regler på arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljø og sundhed

Positive takter i ny evaluering af regler på arbejdsmiljøområdet

Artikel

Arbejdet med arbejdsmiljø er en del af virksomhedernes hverdag, og de nye regler om arbejdsmiljøorganisationen virker efter hensigten, viser ny evaluering af området.

Arbejdet med arbejdsmiljø er en naturlig del af hverdagen. Og det bliver tænkt ind i både drift og planlægning af opgaverne. Det er den klare konklusionen fra 5.600 virksomheder i en af de nye evalueringer af AMO-reglerne.

Evalueringerne er bestilt af Arbejdstilsynet og udført af Rambøll, Cowi og TeamArbejsliv. De viser også, at de fleksible regler for arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som blev indført i 2010, giver god mening for virksomhederne.

- I det store hele bekræfter evalueringerne billedet af, at arbejdsmiljø er noget, som danske virksomheder tager alvorligt. Det er en af hovedårsagerne til, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund.

I det store hele bekræfter evalueringerne billedet af, at arbejdsmiljø er noget, som danske virksomheder tager alvorligt. Det er en af hovedårsagerne til, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark

Rapporterne danner grundlag for et kommende udvalgsarbejde på området. Derfor peger de også på forskellige relevante tiltag og udviklingsmuligheder.

Der er brug for at forny arbejdspladsvurderingen (APV). Den kan gøres til et mere aktivt redskab, der indeholder en indbygget kobling til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Der er godt styr på tilbud om supplerende uddannelse til de, der arbejder med arbejdsmiljøet ude på virksomhederne. Det sker uden, at virksomhederne laver en decideret plan for kompetenceudvikling. DA mener derfor, at kravet om denne med fordel kan fjernes.

Fleksible regler giver godt samarbejde

De fleksible regler for organisering af arbejdsmiljøarbejdet giver et godt samarbejde ude på virksomhederne. Det vil derfor være relevant at kigge efter andre områder, hvor reglerne kan gøres mere fleksible. DA mener, at et godt sted at starte, vil være at give virksomheder med udearbejdssteder samme fleksibilitet som andre virksomheder. 

- Jeg ser frem til drøftelserne i udvalget om AMO. Vi skal skabe grundlag for en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde. Det er vigtigt, at vi får regler, som er forståelige for virksomhederne, så de kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Vi går konstruktivt til værks i udvalgsarbejdet, siger Christina Sode Haslund.

Dansk Arbejdsgiverforening deltager i det midlertidige udvalg om AMO, som forventes at have første møde i april 2020. Målet er at aflevere anbefalinger til Beskæftigelsesministeren i løbet af efteråret 2020.

Læs mere om evalueringern af AMO-området her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED