Fald i sygefraværet øger arbejdsudbuddet med 2.500 fuldtidspersoner

Arbejdsmiljø og sundhed

Fald i sygefraværet øger arbejdsudbuddet med 2.500 fuldtidspersoner

DA Analyse

Sygefraværet i den private sektor faldt under corona. Det viser helt nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. I 2020 var fastansatte i den private sektor i gennemsnit syge 5,7 dage om året mod 6,2 dage om året i 2019. I brancher med hjemmearbejde faldt sygefraværet op mod 20 pct. i 2020.

Sygefraværet i den private sektor faldt under corona. Det viser helt nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. I 2020 var fastansatte i den private sektor i gennemsnit syge 5,7 dage om året mod 6,2 dage om året i 2019, jf. figur 1.

 

I brancher med hjemmearbejde faldt sygefraværet op mod 20 pct. i 2020

Udviklingen er især drevet af brancher med udpræget mulighed for hjemmefra, hvor der er tale om et markant fald i sygefraværet. F.eks. er sygefraværet er faldet med 10-15 pct. inden for IT-fagene, finansielle services, ingeniørvirksomhed, m.v. Særligt stort er faldet inden for telekommunikation, hvor sygefraværet er gået tilbage med 20 pct.

De brancher, hvor hjemmearbejde er en udpræget mulighed, beskæftiger næsten 800.000 fuldtidsansatte i Danmark (DST), hvoraf hovedparten er ansat i den private sektor (ca. 70 pct.). Hvis brugen af hjemmearbejde fører til, at sygefraværet for denne gruppe falder med de 10-15 pct., vi har set inden for IT-, finans- og ingeniørområdet, vil det styrke arbejdsudbuddet med 2.500 fuldtidsbeskæftigede. Figur 2 viser de fem brancheområder, som bidrager mest.

 

Hjemmearbejde gør det nemmere at tage hensyn

De gode erfaringer under corona er en oplagt mulighed for også fremover at reducere sygefravær og dermed fastholde gevinsterne af hjemmearbejde.

Man kan sagtens have symptomer uden at føle sig for syg til at tage på arbejde, og her har hjemmearbejde vist sig at været meget gavnlig for at undgå smittespredning. Ingen ønsker at smitte sine kolleger, og det hensyn skinner tydeligt igennem i de nye tal for sygefravær. Med konkret viden om hjemmearbejdes betydning for sygefravær, er det vigtigt, at reglerne for hjemmearbejde er fleksible og understøtter fremtidens arbejdsmarked.

Statistikken for det samlede sygefravær i Danmark forventes at udkomme til december, hvor det vil være muligt at få det fulde billede af, hvordan udviklingen har været på resten af det private område og i den offentlige sektor.

Sådan har vi gjort

Analysen er udarbejdet på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings fraværsstatistik og Danmarks Statistiks FRA020 statistik for fravær efter sektor, køn, arbejdsfunktion, m.v.

Beregningen af arbejdsudbudspotentialet bygger på den gennemsnitlige udvikling i sygefraværet fra 2019 til 2020 på DA-området inden for de forretningsservices, hvor hjemmearbejde kan sandsynliggøres at være en udpræget mulighed. Det omfatter IT-virksomhed, finansiel service m.v., liberale erhverv og ingeniørvirksomhed m.v. Udviklingen i sygefraværet på disse områder er faldt fra 2019 til 2020 med ca. 12,5 pct. i gennemsnit.

Potentialet for at øge arbejdsudbuddet er opgjort som et tilsvarende fald i sygefraværet på 12,5 pct. for fuldtidsansatte inden for de brancher i Danmarks Statistiks fraværsstatistik (FRA020), hvor hjemmearbejde kan sandsynliggøres at være en udpræget mulighed.

Det omfatter; 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer, 12 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner, 13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed, 21 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed, 24 Arbejde inden for økonomi, administration og salg, 25 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 31 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart, 32 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet, 33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg, 34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde, 41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde, 42 Kundeservice, 43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde, 44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde.

Idet potentialet alene er opgjort for fuldtidsansatte. Derudover kan der være ansatte i en række øvrige brancher, som i mindre omfang også har mulighed for at benytte sig af hjemmearbejde, som heller ikke indgår.

 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED